POSKYTUJEME INTEGROVANÉ RIEŠENIA:

 INŽINIERING       VÝROBA         DODÁVKA

  strojov a zariadení do krajín Latinskej Ameriky

ENERGETIKA
PETROCHÉMIA
PRIEMYSEL
KOMODITY