Portfólio

Z európskych krajín so strojárskou tradíciou, akými sú Slovenská i Česká republika, do latinskoamerického regiónu

 • EXPORTUJEME zariadenia / stroje / ich časti / náhradné diely / špeciálne výrobky na zákazku

 • OPRAVUJEME, RENOVUJEME A MODERNIZUJEME existujúci stav strojov, zariadení a priemyselných celkov.

Pôsobíme v oblastiach: 

VÝROBA ELEKTRICKEJ ENERGIE

 • tepelné elektrárne - náhradné diely

 • vodné elektrárne -  náhradné diely

 • slnečné elektrárne 

 • veterné elektrárne

 • malé kotly

 • motorgenerátory

PRENOS ELEKTRICKEJ ENERGIE

 • elektrické vedenia

 • rozvodne a mobilné rozvodne

 • transformátory výkonové do 1.000 MVA

DISTRIBÚCIA ELEKTRICKEJ ENERGIE

 • rozvodne 

 • transformátory distribučné

ŤAŽKÝ PRIEMYSEL

 • metalurgia železa a farebných kovov

 • automobilový priemysel (predaj nákladných automobilov, autobusov, traktorov a špeciálnych vozidiel)

ĽAHKÝ PRIEMYSEL

 • potravinársky priemysel (cukrovary)

ŠPECIÁLNY  PRIEMYSEL

ŤAŽBA ROPY A ZEMNÉHO PLYNU

 • čerpacia technika

 • energetika

TRANSPORT ROPY A ZEMNÉHO PLYNU

 • ropovody / plynovody

 • prečerpávacie stanice

SPRACOVANIE ROPY A ZEMNÉHO PLYNU

 • zmiešavače

 • rafinérie

 • uskladnenie  / nakládka

Show More
Show More

DOVOZ A PREDAJ

Dovážame a predávame suroviny priamo z Južnej Ameriky.

 • Kakao

 • Káva